Tổ chức phúng viếng

Đăng lúc: . Đã xem 1204. Người đăng bài viết: Nguyễn Thái Hà. Chuyên mục : Chính sách
QD06-HDQT/2020 về việc tổ chức phúng viếng đối với người lao động và người thân của người lao động tại Công Cụ Tốt

Nhằm chia sẻ động viên kịp thời đến người lao động, cổ đông. HĐQT Công ty cổ phần Công Cụ Tốt đã ra quyết định hướng dẫn tổ chức việc phúng viếng như sau:

Quyết định tổ chức phúng viếng
Tổ chức Phúng Viếng

Nguồn tin: Công Cụ Tốt