Thương hiệu Xưởng rèn Hải

Tổng số sản phẩm: 24

Những dòng sản phẩm mà Xưởng rèn Hải cung cấp là : Móc treo quạt trần, Vam càng cua, Xà cầy, Móc lốp xe đạp, Nạy lốp xe máy, Nạy lốp xe hơi, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Xưởng rèn Hải ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Xưởng rèn Hải tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang phân phối 24 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Xưởng rèn Hải.

 1. Cây nạy lốp xe đạp 200mm

  21 000 VND   18 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004246, ID:4246

  Cây nạy lốp xe 200mm là dụng cụ hữu ích để tháo mở lốp xe khỏi vành xe khi vá săm hoặc thay lốp một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 2. Cây nạy lốp xe 400mm

  76 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004249, ID:4249

  Cây nạy lốp xe 400mm là dụng cụ hữu ích để tháo mở lốp xe khỏi vành xe khi vá săm hoặc thay lốp một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 3. Cây nạy lốp xe máy 280mm

  34 000 VND   29 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004247, ID:4247

  Cây nạy lốp xe 280mm là dụng cụ hữu ích để tháo mở lốp xe khỏi vành xe khi vá săm hoặc thay lốp một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 4. Cây nạy lốp xe 500mm

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004248, ID:4248

  Cây nạy lốp xe 500mm là dụng cụ hữu ích để tháo mở lốp xe khỏi vành xe khi vá săm hoặc thay lốp một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 5. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ18

  54 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003555, ID:3555

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 6. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ20

  72 000 VND   61 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002715, ID:2715

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 7. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ20mm

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002714, ID:2714

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 8. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ18

  45 000 VND   38 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002713, ID:2713

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 9. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ16

  33 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002711, ID:2711

  Xà cầy, xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha.

 10. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ20 mạ kẽm

  73 000 VND   62 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002710, ID:2710

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 11. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ18 mạ kẽm

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002709, ID:2709

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 12. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ20mm mạ kẽm

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002708, ID:2708

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 13. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ18 mạ kẽm

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002707, ID:2707

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 14. Xà cầy 65cm bằng thép vằn Φ16mm mạ kẽm

  36 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002706, ID:2706

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 15. Xà cầy 60cm bằng thép vằn Φ16

  31 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002705, ID:2705

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 16. Xà cầy 60cm bằng thép vằn Φ16 mạ kẽm

  35 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002704, ID:2704

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 17. Bộ 3 Móc treo quạt trần mạ kẽm các cỡ

  44 000 VND   41 800 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003216, ID:3216

  Móc treo quạt trần là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với việc lắp đặt quạt trần, đèn chùm,.. cho các gia đình, các công ty, xi nghiệp,... Với thiết kế và kích thước đơn giản, người thợ có thể dễ dàng lắp đặt quạt mà không mất thời gian. CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 bộ gồm 3 Móc treo quạt trần mạ kẽm các cỡ: Φ12 dài 16cm, Φ16 dài 16cm, Φ16 dài 21cm.

 18. Móc treo quạt trần Φ16 dài 21cm

  18 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002699, ID:2699

  Móc treo quạt trần là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với việc lắp đặt quạt trần, đèn chùm,.. cho các gia đình, các công ty, xi nghiệp,... Với thiết kế và kích thước đơn giản, người thợ có thể dễ dàng lắp đặt quạt mà không mất thời gian

 19. Móc treo quạt trần Φ16 dài 16cm

  15 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002698, ID:2698

  Móc treo quạt trần là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với việc lắp đặt quạt trần cho các gia đình, các công ty, xi nghiệp,... Với thiết kế và kích thước đơn giản, người thợ có thể dễ dàng lắp đặt quạt mà không mất thời gian

 20. Móc treo quạt trần Φ12 dài 16cm

  11 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002697, ID:2697

  Móc treo quạt trần là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với việc lắp đặt quạt trần, đèn chùm,.. cho các gia đình, các công ty, xi nghiệp,... Với thiết kế và kích thước đơn giản, người thợ có thể dễ dàng lắp đặt quạt mà không mất thời gian

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí