Thương hiệu Xưởng gia công cơ khí Kim Yến

Tổng số sản phẩm: 51

Những dòng sản phẩm mà Xưởng gia công cơ khí Kim Yến cung cấp là : Đinh rút rive, Tán rút tròn 7 màu, Tán rút tròn trắng, Tán rút nửa lục giác trắng, Tán rút nửa lục giác 7 màu, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Xưởng gia công cơ khí Kim Yến ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Xưởng gia công cơ khí Kim Yến tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 51 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Xưởng gia công cơ khí Kim Yến tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 1. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm mạ kẽm bảy màu

  75 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004448, ID:4448

  Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm mạ kẽm bảy màu là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 2. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm mạ kẽm bảy màu

  16 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004447, ID:4447

  Túi 10 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm mạ kẽm bảy màu là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 3. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M8 cao 18mm mạ kẽm bảy màu

  56 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004444, ID:4444

  Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M8 cao 18mm mạ kẽm bảy màu là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 4. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M8 cao 18mm mạ kẽm bảy màu

  12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004443, ID:4443

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M8 mạ kẽm 7 màu. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 5. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm mạ kẽm bảy màu

  46 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004440, ID:4440

  Túi 50 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm mạ kẽm bảy màu là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 6. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm mạ kẽm bảy màu

  10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004439, ID:4439

  Túi 10 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm mạ kẽm bảy màu là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 7. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M5 cao 13mm mạ kẽm bảy màu

  42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004436, ID:4436

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút nửa lục giác M5 mạ kẽm 7 màu. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 8. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M5 cao 13mm mạ kẽm bảy màu

  9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004435, ID:4435

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M5 mạ kẽm 7 màu. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 9. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm trắng

  75 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004446, ID:4446

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút nửa lục giác M10 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 10. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M10 cao 21mm trắng

  16 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004445, ID:4445

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M10 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 11. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M8 cao 18mm trắng

  56 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004442, ID:4442

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút nửa lục giác M8 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 12. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M8 cao 18mm trắng

  12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004441, ID:4441

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M8 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 13. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm trắng

  46 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004438, ID:4438

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút nửa lục giác M6 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 14. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M6 cao 15mm trắng

  10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004437, ID:4437

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M6 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 15. Bịch 50 con tán rút nửa lục giác M5 cao 13mm trắng

  42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004434, ID:4434

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút nửa lục giác M5 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 16. Túi 10 con tán rút nửa lục giác M5 cao 13mm trắng

  9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004433, ID:4433

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút nửa lục giác M5 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 17. Bộ 50 tán rút M4,M5,M6,M8,M10 mạ kẽm 7 màu

  46 000 VND   41 400 VND

  Tặng ngay 4 100 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003546, ID:3546

  CÔNG CỤ TỐT phân phối các loại tán rút mạ kẽm 7 màu nhiều kích thước. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 18. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6

  62 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003530, ID:3530

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 19. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M6

  36 000 VND   31 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003529, ID:3529

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 20. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M6

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003528, ID:3528

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 21. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10

  140 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003527, ID:3527

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 22. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8

  86 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003526, ID:3526

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 23. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5

  70 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003525, ID:3525

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 24. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4

  52 000 VND   46 800 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003524, ID:3524

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 25. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M10

  82 000 VND   70 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003523, ID:3523

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 26. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M8

  48 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003522, ID:3522

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 27. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M5

  39 000 VND   35 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003521, ID:3521

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 28. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M4

  31 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003520, ID:3520

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 29. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M10

  18 000 VND   15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003519, ID:3519

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 30. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M8

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003518, ID:3518

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 31. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M5

  8 000 VND   7 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003517, ID:3517

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 32. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M4

  8 000 VND   7 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003516, ID:3516

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

1 2  
 
gọi Miễn Phí