Thương hiệu Barker

Tổng số sản phẩm: 25

Những dòng sản phẩm mà Barker cung cấp là : Tô vít 2 đầu, Bộ tuýp 1/2" lục giác, Cưa gỗ cán thẳng, Cưa cành cầm tay, Điếu lỗ lục giác, Lưỡi cưa gỗ cầm tay, Khẩu, đầu tuýp 1/2" lục giác, Khẩu, đầu tuýp 3/4" lục giác, Mặt hàng mới, Cảo chữ C, Kìm cắt thẳng, kìm cắt chéo, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Barker ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Barker tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 25 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Barker tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 1. Điếu lỗ Barker 23mm dài 310mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003273, ID:3273

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 2. Điếu lỗ Barker 21mm dài 285mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  117 000 VND   105 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003272, ID:3272

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 3. Điếu lỗ Barker 19mm dài 265mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  110 000 VND   99 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003271, ID:3271

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 4. Điếu lỗ Barker 17mm dài 235mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  99 000 VND   89 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003270, ID:3270

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 5. Điếu lỗ Barker 14mm dài 200mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  83 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003269, ID:3269

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 6. Điếu lỗ Barker 13mm dài 205mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  77 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003268, ID:3268

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 7. Điếu lỗ Barker 12mm dài 195mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  71 000 VND   64 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003267, ID:3267

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 8. Điếu lỗ Barker 10mm dài 165mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  61 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003266, ID:3266

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 9. Điếu lỗ Barker 8mm dài 150mm thép Crôm Vanadium xi bóng

  54 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003265, ID:3265

  Các thiết bị máy móc, xe mô tô, ô tô thường sử dụng các chi tiết liên kết như bu lông, đai ốc có dạng lục giác. Để mở được chi tiết này thì cần đến các dụng cụ vặn cầm tay như cờ lê, mỏ lết, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, tay vặn bánh cóc, … Nhưng trong một số trường hợp, đối với những chi tiết đai ốc dày, bu lông dài, bu lông đai ốc cường độ cao hoặc đơn giản là không gian hẹp thì những dụng cụ như cờ lê, tay vặn thông thường khó có thể thao tác, thậm chí là không thể thao tác được. Công Cụ Tốt xin giới thiệu điếu lỗ (cờ lê chữ L có lỗ) sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trên.

 10. Bộ tuýp cao cấp BARKER 25 chi tiết

  932 000 VND   885 000 VND

  Tặng ngay 25 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4712487006074, ID:48

  Bộ tuýp cao cấp BARKER 25 chi tiết (BAKER U.S.A 25PCs 1/2" DR SOCKET WRENCH SET) là sản phẩm cao cấp của Barker với vỏ hộp bằng thép cứng phủ sơn tĩnh điện, 18 đầu tuýp cả hệ inch và hệ mét tiện dụng trong việc chăm sóc xe cộ.

 11. Cảo chữ C thép dẻo 12 inch BARKER USA 68-612

  315 000 VND

  Tặng ngay 24 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006336, ID:6336

  Cảo chữ C thép dẻo 12 inch BARKER USA 68-612 là dòng cảo chữ C cao cấp đến từ Đài Loan, cảo chữ C được sử dụng phổ biến và nổi tiếng với công năng chính để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc. Cảo chữ C là loại công cụ cải tiến hỗ trợ rất nhiều cho người thợ trong quá trình thi công, làm việc,...

 12. Cảo chữ C thép dẻo 10 inch BARKER USA 68-610

  273 000 VND

  Tặng ngay 20 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006335, ID:6335

  Cảo chữ C thép dẻo 10 inch BARKER USA 68-610 thuộc dòng sản phẩm cảo chữ C cao cấp đến từ thương hiệu Đài Loan đạt các tiêu chuẩn chất lượng. Cảo chữ C được sử dụng với công năng chính để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc. Sản phẩm là công cụ cải tiến giúp ích rất nhiều việc, đóng vai trò như cánh tay thứ 3 hỗ trợ đắc lực cho người thợ.

 13. Cảo chữ C thép dẻo 8 inch BARKER USA 68-608

  209 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006334, ID:6334

  Cảo chữ C 8 inch BARKER USA 68-608 làm từ thép dẻo siêu bền bỉ, thuộc dòng sản phẩm cảo chữ C cao cấp đến từ thương hiệu Đài Loan Barker nổi tiếng với chức năng chính chuyên dùng để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc. Cảo chữ C là loại công cụ cải tiến hỗ trợ rất nhiều việc, đóng vai trò như cánh tay thứ 3 bổ trợ cho công việc.

 14. Cảo chữ C thép dẻo 6 inch BARKER USA 68-606

  187 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006333, ID:6333

  Cảo chữ C thép dẻo 6 inch BARKER USA 68-606 là sản phẩm cảo chữ C cao cấp đến từ thương hiệu Đài Loan với công năng chính để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc. Cảo chữ C là loại công cụ cải tiến hỗ trợ rất nhiều việc, đóng vai trò như cánh tay thứ 3 cho người thợ.

 15. Cảo chữ C thép dẻo 5 inch BARKER USA 68-605

  153 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006332, ID:6332

  Cảo chữ C thép dẻo 5 inch BARKER USA 68-605 là sản phẩm cảo cao cấp với chức năng chính là để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc, đây là công cụ cải tiến hỗ trợ rất nhiều việc, đóng vai tròn như cánh tay thứ 3 cho người thợ.

 16. Cảo chữ C 4 inch bằng thép dẻo BARKER USA 68-604

  121 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006328, ID:6328

  Cảo chữ C 4 inch bằng thép dẻo BARKER USA 68-604 là dòng cảo cao cấp được sử dụng để kẹp giữ các chi tiết trong khi làm việc, công cụ cải tiến hữu hiệu, hỗ trợ rất nhiều việc cho người thợ.

 17. Cảo chữ C 3 inch khẩu độ 75mm BARKER USA 68-603

  86 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006290, ID:6290

  Cảo chữ C 3 inch khẩu độ 75mm BARKER USA 68-603 chuyên sử dụng để kẹp giữ, cố định,...các vật liệu, chi tiết, được sử dụng rất nhiều trong các xưởng cơ khí, mộc, gia công chế tác một cách hiệu quả.

 18. Cảo chữ C 2 inch khẩu độ 50mm BARKER USA 68-602

  55 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006289, ID:6289

  Cảo chữ C 2 inch khẩu độ 50mm BARKER USA 68-602 chuyên sử dụng để kẹp giữ, cố định,... được sử dụng rất nhiều trong các xưởng cơ khí, mộc, gia công chế tác...giúp người sử dụng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 19. Lưỡi cưa gỗ Barker đen bằng thép SK4 350mm Đài Loan

  195 000 VND   175 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4712487006609, ID:3264

  Cưa là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để cắt vật liệu. Để cắt được vật liệu, chỉ cần đặt lưỡi cưa lên bề mặt vật liệu rồi di chuyển lên xuống liên tục.

 20. Cưa gỗ Barker lưỡi đen bằng thép SK4 350mm Đài Loan

  289 000 VND   259 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4712487006579, ID:3263

  Cưa là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để cắt vật liệu. Để cắt được vật liệu, chỉ cần đặt lưỡi cưa lên bề mặt vật liệu rồi di chuyển lên xuống liên tục.

 21. Cưa gỗ Barker lưỡi đen 350mm Trung Quốc

  79 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003253, ID:3253

  Cưa là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để cắt vật liệu. Để cắt được vật liệu, chỉ cần đặt lưỡi cưa lên bề mặt vật liệu rồi di chuyển lên xuống liên tục.

 22. Tuýp lục giác 3/4 dài 70mm Barker số 46

  161 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006722, ID:6722

  Đầu tuýp hay còn gọi là đầu khẩu, đầu chụp, socket. Đầu típ dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Đầu tuýp lục giác Barker có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ46mm.

 23. Tuýp lục giác 3/4 dài 85mm Barker số 65

  433 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006571, ID:6571

  Đầu tuýp hay còn gọi là đầu khẩu, đầu chụp, socket. Đầu típ dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Đầu tuýp lục giác Barker có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ65mm

 24. Tuýp lục giác 1/2 dài 77mm BAKER số 13

  29 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005678, ID:5678

  Tuýp lục giác 1/2 dài 77mm BAKER số 13 được làm từ hợp kim thép Cr-V cao cấp giúp ôm sát vào đai ốc, việc siết lực trở nên chắc chắn và tránh bị trượt ra khỏi đai ốc hơn so với cờ lê thông thường. Dụng cụ thường đi liền với cần siết lực, tay vặn hay thanh nối là bộ đôi khá quan trọng đối với những người thợ sửa chữa, lắp ráp và bảo trì máy móc,...

 25. Tuốc nơ vít 2 đầu dẹt và nhọn 2 cạnh 4 cạnh barker

  26 000 VND   22 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: TVBAKE4, ID:18

  Tuốc nơ vít hai đầu Baker được làm bằng thép cứng, tay cầm thoải mái, vặn vít êm ái, đầu vặn dài ngắn linh hoạt

Tổng kê

Ở trên là các sản phẩm Barker được bày bán tại các cửa hàng để các bạn có thể đặt mua hàng trực tiếp và giao ngay. Do không gian các cửa hàng có hạn, với các sản phẩm chưa kịp bày tại cửa hàng hay bất kỳ mặt hàng nào mà Barker sản xuất, các bạn chỉ cần GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ cho chúng tôi. Hãy xem Catalogue, chọn ra mặt hàng mình cần và cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ phục vụ nhanh nhất có thể

 
gọi Miễn Phí