Thương hiệu Xượng tiện kim loại Dung

Tổng số sản phẩm: 32

Những dòng sản phẩm mà Xượng tiện kim loại Dung cung cấp là : Khoen ô rê, mắt cáo, Bộ đóng khoen mắt cáo bằng tay, Máy đóng khoen mắt cáo, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Xượng tiện kim loại Dung ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Xượng tiện kim loại Dung tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 32 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Xượng tiện kim loại Dung tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 1. Thớt đục lỗ 15x300x250mm nhựa Bakelite

  65 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005193, ID:5193

  Thớt đục lỗ hay còn gọi là miếng lót đục lỗ để các bạn kê vải, da giấy lên khi đục lỗ giúp cho việc đục lỗ sắc ngọt và dứt khoát. Thớt được làm từ nhựa Bakelite

 2. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 14mm

  129 000 VND

  Tặng ngay 18 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004486, ID:4486

  Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 14mm phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 3. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 12mm

  125 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004485, ID:4485

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 12mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 4. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 10mm

  121 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004484, ID:4484

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 10mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 5. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 8mm

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004483, ID:4483

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 8mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 6. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 6mm

  104 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004482, ID:4482

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 6mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 7. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 5mm

  99 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004481, ID:4481

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 8. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 4mm

  89 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004480, ID:4480

  Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 4mm phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 9. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 3.5mm

  88 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004479, ID:4479

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 3.5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 10. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 3mm

  86 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004478, ID:4478

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 3mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 11. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 1.5mm

  83 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004477, ID:4477

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 1.5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 12. Bộ dụng cụ đóng khoen 3.5mm GT768

  38 000 VND   32 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000768, ID:768

  Bộ dụng cụ đóng khoen 3.5mm GT768 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 13. Bộ dụng cụ đóng khoen 4mm GT628

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000628, ID:628

  Bộ dụng cụ đóng khoen 4mm GT626 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 14. Bộ dụng cụ đóng khoen 1.5mm GT627

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000627, ID:627

  Bộ dụng cụ đóng khoen 1.5mm Gt627 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen trên vải thun, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng hơn, nâng cao năng suất lao động.

 15. Bộ dụng cụ đóng khoen 3mm GT626

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000626, ID:626

  Bộ dụng cụ đóng khoen 3mm GT626 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 16. Thớt đục lỗ, miếng lót đục lỗ 15x200x150mm nhựa Bakelite

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000624, ID:624

  Thớt đục lỗ hay còn gọi là miếng lót đục lỗ để các bạn kê vải, da giấy lên khi đục lỗ giúp cho việc đục lỗ sắc ngọt và dứt khoát. Thớt được làm từ nhựa Bakelite

 17. Bộ dụng cụ bấm khoen 5mm GT614

  54 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000614, ID:614

  Bộ dụng cụ đóng khoen 5mm GT614 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 18. Bộ dụng cụ đóng khoen 6mm GT613

  56 000 VND   48 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000613, ID:613

  Bộ dụng cụ đóng khoen 6mm GT613 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 19. Bộ dụng cụ đóng khoen 8mm GT612

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000612, ID:612

  Bộ dụng cụ đóng khoen 8mm GT612 là công cụ hữu ích của thợ thủ công, giúp công việc đóng khoen trên da, vải,...trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

 20. Bộ dụng cụ đóng khoen 14mm GT378

  78 000 VND   73 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000378, ID:378

  Bộ dụng cụ đóng khoen 14mm GT378 của Việt Nam sản xuất bao gồm một cây đục lỗ trên da giấy và một cây đục bông cỡ 14 giúp bạn nhanh chóng đóng khoen mắt cáo chắc chắn và đẹp mắt

 21. Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377

  77 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000377, ID:377

  Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377 rất phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377 giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và năng suất lao động tặng.

 22. Bộ dụng cụ đóng khoen 10mm GT376

  72 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000376, ID:376

  Chỉ với một cây đục lỗ và một cây đục bông gọn nhẹ là có thể đóng khoen trên da, giấy đường kính đến 10mm với bộ dụng cụ GT376

 23. Khuôn máy đóng khoen 3mm GT1069

  152 000 VND   129 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001069, ID:1069

  Khuôn máy đóng khoen 3mm GT1069 dùng để lắp vào máy đóng khoen tay. Sản phẩm giúp công việc đóng khoen nhanh chóng hơn, tiết kiệm sức lực và mang lại tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm.

 24. Khuôn máy đóng khoen 5mm GT619

  156 000 VND   133 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000619, ID:619

  Khuôn máy đóng khoen 5mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 25. Khuôn máy đóng khoen 8mm GT618

  161 000 VND   137 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000618, ID:618

  Khuôn máy đóng khoen 8mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 26. Khuôn máy đóng khoen 6mm GT617

  160 000 VND   136 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000617, ID:617

  Khuôn máy đóng khoen 6mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 27. Khuôn máy đóng khoen 4mm

  153 000 VND   130 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000616, ID:616

  Khuôn máy đóng khoen 4mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 28. Khuôn máy đóng khoen 12mm

  164 000 VND   139 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000615, ID:615

  Khuôn máy đóng khoen 4mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 29. Khuôn máy đóng khoen 14mm GT375

  165 000 VND   140 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000375, ID:375

  Khuôn máy đóng khoen 14mm bao gồm một chày và một cối cỡ 14 dùng để lắp vào máy đóng khoen thủ công hoặc máy đóng khoen máy, giúp cho việc đóng khoen, mắt cáo nhanh chóng và đẹp

 30. Khuôn máy đóng khoen 10mm

  162 000 VND   138 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000374, ID:374

  Khuôn máy đóng khoen 10mm dùng để lắp vào máy đóng khoen cầm tay, đóng khoen ô rê, khoen mắt cáo nhanh và đẹp

 31. Khoen Ore lục giác 4mm bằng đồng xi nâu túi 100

  41 000 VND   35 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000621, ID:621

  Khoen ore lục giác 4mm bằng đồng xi nâu túi 100 chiếc là phụ kiện quen thuộc của thợ thủ công chuyên nghiệp, giúp làm đẹp lỗ bấm và tăng tuổi thọ của sản phẩm.

 32. Mắt cáo 12mm vàng túi 100 cặp chuyên bấm bạt

  56 000 VND   48 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000531, ID:531

  Mắt cáo 12mm vàng túi 100 cặp chuyên bấm bạt là phụ kiện không thể thiếu của thợ thủ công chuyên nghiệp.

 
gọi Miễn Phí