Thương hiệu Xượng tiện kim loại Dung

Tổng số sản phẩm: 30

Những dòng sản phẩm mà Xượng tiện kim loại Dung cung cấp là : Khoen ô rê, mắt cáo, Bộ đóng khoen mắt cáo bằng tay, Máy đóng khoen mắt cáo, Búa mào, búa đầu dẹp, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Xượng tiện kim loại Dung ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Xượng tiện kim loại Dung tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang phân phối 30 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Xượng tiện kim loại Dung.

 1. Búa mào cán gỗ 1kg

  29 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002474, ID:2474

  Búa là dụng cụ cầm tay quen thuộc và cơ bản nhất để tạo sức va chạm. Búa được sử dụng với mục đích đập, đóng, bổ, ... với nhiều công việc trên từng nghề nghiệp khác nhau.

 2. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 12mm

  131 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004485, ID:4485

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 12mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 3. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 10mm

  127 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004484, ID:4484

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 10mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 4. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 8mm

  112 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004483, ID:4483

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 8mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 5. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 6mm

  110 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004482, ID:4482

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 6mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 6. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 5mm

  105 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004481, ID:4481

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 7. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 3.5mm

  94 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004479, ID:4479

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 3.5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 8. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 3mm

  92 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004478, ID:4478

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 3mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 9. Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo thớt, búa, đục bông và đục lỗ 1.5mm

  89 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004477, ID:4477

  CÔNG CỤ TỐT phân phối Bộ 4 món đồ đóng khoen mắt cáo gồm: 1 Thớt đục lỗ, 1 Búa cao su, 1 đục bông và 1 đục lỗ cỡ 1.5mm. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi đóng khoen ore lên bề mặt chất liệu vải, giấy, và một số vật liệu khác.

 10. Bộ dụng cụ đóng khoen 3.5mm GT768

  38 000 VND   32 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000768, ID:768

  Bộ dụng cụ đóng khoen 3.5mm GT768 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 11. Bộ dụng cụ đóng khoen 4mm GT628

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000628, ID:628

  Bộ dụng cụ đóng khoen 4mm GT626 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động.

 12. Bộ dụng cụ đóng khoen 1.5mm GT627

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000627, ID:627

  Bộ dụng cụ đóng khoen 1.5mm Gt627 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen trên vải thun, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng hơn, nâng cao năng suất lao động.

 13. Bộ dụng cụ đóng khoen 3mm GT626

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000626, ID:626

  Bộ dụng cụ đóng khoen 3mm GT626 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc đóng khoen của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 14. Thớt đục lỗ, miếng lót đục lỗ 15x200x150mm nhựa Bakelite

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000624, ID:624

  Thớt đục lỗ hay còn gọi là miếng lót đục lỗ để các bạn kê vải, da giấy lên khi đục lỗ giúp cho việc đục lỗ sắc ngọt và dứt khoát. Thớt được làm từ nhựa Bakelite

 15. Bộ dụng cụ bấm khoen 5mm GT614

  54 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000614, ID:614

  Bộ dụng cụ đóng khoen 5mm GT614 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 16. Bộ dụng cụ đóng khoen 6mm GT613

  56 000 VND   48 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000613, ID:613

  Bộ dụng cụ đóng khoen 6mm GT613 phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Sản phẩm giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và tăng năng suất lao động

 17. Bộ dụng cụ đóng khoen 8mm GT612

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000612, ID:612

  Bộ dụng cụ đóng khoen 8mm GT612 là công cụ hữu ích của thợ thủ công, giúp công việc đóng khoen trên da, vải,...trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

 18. Bộ dụng cụ đóng khoen 14mm GT378

  78 000 VND   73 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000378, ID:378

  Bộ dụng cụ đóng khoen 14mm GT378 của Việt Nam sản xuất bao gồm một cây đục lỗ trên da giấy và một cây đục bông cỡ 14 giúp bạn nhanh chóng đóng khoen mắt cáo chắc chắn và đẹp mắt

 19. Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377

  77 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000377, ID:377

  Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377 rất phù hợp cho thợ thủ công chuyên đóng khoen bạt, khoen giày, da,... Bộ dụng cụ đóng khoen 12mm GT377 giúp công việc của thợ đơn giản, nhanh chóng và năng suất lao động tặng.

 20. Bộ dụng cụ đóng khoen 10mm GT376

  72 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000376, ID:376

  Chỉ với một cây đục lỗ và một cây đục bông gọn nhẹ là có thể đóng khoen trên da, giấy đường kính đến 10mm với bộ dụng cụ GT376

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí