Thai Viet

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 12 › Thạnh Xuân

Đánh giá, bình luận gần đây

vít đẹp, thẩm mỹ cao

Thứ tư - 21/09/2022 11:56
Tại bài viết Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật phi 6mm F-635-SDN

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Thai Viet

  • ANh Thịnh - 332677.

Danh ngôn tâm đắc

Hãy luôn tin rằng bạn có một vẻ đẹp tìm ẩn, mà càng tìm nó càng ẩn.

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.

Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta

Tom Wilson