Anh Đạt

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm đủ số lượng, hàng chĩnh hãng nên mọi người có thể yên tâm.

Thứ tư - 22/11/2023 11:08
Tại bài viết Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide Φ3 chuôi lục

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Đạt

Danh ngôn tâm đắc

Nếu bạn không chịu bắt tay vào làm thì chẳng có điều gì là khả thi cả.

Jack Ma

Học vấn giúp người ta sai lầm một cách bài bản.

Thắng không kiêu bại không nản

Tục ngữ Việt Nam