Nguyễn Ngọc Minh

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 3 › Phường 3

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm chính hãng, zin , chất lượng mũi khoan tốt

Thứ tư - 25/08/2021 08:52
Tại bài viết Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide Φ3 chuôi lục

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Ngọc Minh

Danh ngôn tâm đắc

Ai ơi giữ chí cho bền.
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

Ca dao Việt Nam

Thể thao là có hại. Nếu ta sống được thêm 10 năm nhờ luyện tập thì ta cũng mất 15 năm vào các buổi tập luyện đó

Không khoảng cách, thì đừng có trách.