A Tùng

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Tân Bình

Đánh giá, bình luận gần đây

Giao đúng , đủ hàng , chất lượng thì phải đợi dùng thử mới biết

Thứ bảy - 08/07/2023 09:23
Tại bài viết Bộ tuýp và tuốc nơ vít 28 chi tiết C-Mart K0006 ĐA NĂNG

Đã mua và sẽ ủng hộ tiếp

Thứ tư - 03/08/2022 15:39
Tại bài viết Mũi khoan chuôi lục Tungsten Carbide Ø8mm CỨNG, GIÁ RẺ.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với A Tùng

Danh ngôn tâm đắc

Chết thì chôn, nông thôn lại đẻ, nhà trẻ lại chăm, năm sau lại chết…

Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác

Alexandre Dumas

Người ta nói bạn không thể sống nếu không có tình yêu, nhưng tôi nghĩ oxy còn quan trọng hơn.