Khen thưởng

Trần Hải Nam

Khen thưởng Trần Hải Nam về phát triển kênh shopee

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Trần Hải Nam được khen thưởng vì đã phát triển kênh shopee Công CỤ Tốt lên một tầm cao mới

Mai Văn Tài

Khen thưởng khích lệ Mai Văn Tài trong việc tìm hướng đi cho sản xuất nội dung

Nhân dịp Hướng đi sáng tạo nội dung mới của Mai Văn Tài được Google công nhận và hiển thị, Mai Văn Tài được Tổng Giám Đốc khen thưởng mức khích lệ

Khen thưởng Sen đỏ

Khen thưởng nhân viên đã đưa shop Sen đỏ thành shop uy tín

Ngày 1 tháng 2 năm 2018, Shop Công Cụ Tốt Sen Đỏ được công nhận là Shop Uy Tín, hai nhân viên phụ trách là Vũ Hải Sơn và Hoàng Thị Thanh Bình đã được khen thưởng kịp thời

Mai Văn Tài (bên trái) nhận quyết định khen thưởng

Khen thưởng động viên Mai Văn Tài việc quảng bá thương hiệu

Với việc chủ động liên hệ với Trang Vàng Việt Nam và chuẩn bị thông tin hồ sơ của Công Cụ Tốt công phu, đồ họa tốt, Mai Văn Tài được Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt thưởng động viên kịp thời

    1 2