Thương hiệu Xinfeiyang

Tổng số sản phẩm: 0

Xinfeiyang là thương hiệu của công ty TNHH  Xinfeiyang Hạ Môn ( Xiamen Xinfeiyang Information System Engineering Co.,Ltd) đặt tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trụ sở nhà máy trên bán đảo nhìn ra eo biển Đài Loan và cảng Hạ Môn. Trong tiếng hán, Xinfeiyang  - 鑫飞扬 - có nghĩa là hãy bay lên. 

Xiamen Xin Feiyang Information Systems Engineering Co., Ltd. (southeast data) since its inception in 2000, has consistently uphold the "professional-oriented, service first" purpose. As a strong strength of the ISP (network service providers), Southeast data has always been to provide customers with the highest quality of the Internet-related products and services as their responsibility, according to customer characteristics of the vertical industry segmentation, integration of resource advantages, Wholeheartedly to provide comprehensive e-commerce consulting and solutions. At present our customers all over the domestic provinces, municipalities, districts, with thousands of agents and partners, business in various industries. We have successfully for the domestic tens of thousands of enterprises / individuals to provide a variety of Internet-based business services.

厦门鑫飞扬信息系统工程有限公司(东南数据)自2000年成立以来,一贯秉持"专业为本,服务为先"的宗旨。作为有着强大实力的ISP(网络服务提供商),东南数据始终以向客户提供最优质的互联网络相关的多项产品和服务为己任,根据客户特点进行垂直化的行业细分,整合资源优势,全心全意地提供全面电子商务咨询与解决方案。目前我们的客户遍布国内各个省、市、区,拥有几千家代理商及合作伙伴,业务遍及各个行业。我们已经成功的为国内几万家企业/个人提供了各种基于互联网络的多种商务服务。

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm Xinfeiyang ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của Xinfeiyang tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 0 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu Xinfeiyang tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 
gọi Miễn Phí