Thương hiệu TS

Tổng số sản phẩm: 13

Những dòng sản phẩm mà TS cung cấp là : Cờ lê vòng miệng, Mặt hàng mới, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm TS ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của TS tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 13 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu TS tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 1. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 70mm

  952 000 VND

  Tặng ngay 30 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005252, ID:5252

  Cờ lê vòng miệng TS 70mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 2. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 65mm

  725 000 VND

  Tặng ngay 30 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005251, ID:5251

  Cờ lê vòng miệng TS 65mm là loại cờ lê cỡ lớn có hai đầu vặn đầu vòng và đầu miệng chữ U.

 3. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 60mm

  600 000 VND

  Tặng ngay 30 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005250, ID:5250

  Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 60mm là loại cờ lê cỡ siêu lớn có hai đầu vặn đầu vòng và đầu miệng chữ U.

 4. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 55mm

  545 000 VND

  Tặng ngay 30 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005249, ID:5249

  Cờ lê vòng miệng TS 55mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 5. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 50mm

  410 000 VND

  Tặng ngay 28 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005248, ID:5248

  Cờ lê vòng miệng TS 50mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 6. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 48mm

  399 000 VND

  Tặng ngay 25 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005247, ID:5247

  Cờ lê vòng miệng TS 48mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 7. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 46mm

  315 000 VND

  Tặng ngay 23 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005246, ID:5246

  Cờ lê vòng miệng TS 46mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 8. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 44mm

  307 000 VND

  Tặng ngay 21 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005245, ID:5245

  Cờ lê vòng miệng TS 44mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 9. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 42mm

  299 000 VND

  Tặng ngay 20 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005244, ID:5244

  Cờ lê vòng miệng TS 42mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 10. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 41mm

  285 000 VND   259 000 VND

  Tặng ngay 18 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005243, ID:5243

  Cờ lê vòng miệng TS 41mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 11. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 40mm

  279 000 VND   249 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005242, ID:5242

  Cờ lê vòng miệng TS 40mm là loại cờ lê cỡ lớn có hai đầu vặn đầu vòng và đầu miệng chữ U.

 12. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 38mm

  209 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005241, ID:5241

  Cờ lê vòng miệng TS 38mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 13. Cờ lê vòng miệng TS xi bóng 35mm

  185 000 VND   165 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005240, ID:5240

  Cờ lê vòng miệng TS 35mm là loại cờ lê có kích thước cực lớn. Ta chỉ có thể thấy cờ lê TS cỡ lớn ở các xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa phương tiện vận tải cỡ lớn, nhà máy, ...

 
gọi Miễn Phí