Thương hiệu SHANG YONG

Tổng số sản phẩm: 18

Những dòng sản phẩm mà SHANG YONG cung cấp là : Ống dây xịt rửa áp lực, Súng rửa xe áp lực, ..

Danh sách sản phẩm

Bạn muốn tìm sản phẩm SHANG YONG ở Việt Nam, hãy liên hệ với Công Cụ Tốt, một nhà phân phối các mặt hàng của SHANG YONG tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang bày bán 18 sản phẩm được ưa chuộng nhất mang thương hiệu SHANG YONG tại hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân phối tất cả các sản phẩm trong Catalogue nếu bạn muốn mua hàng theo hình thức thư báo giá

 1. Dây rửa xe áp lực 16MPa 15m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22

  201 000 VND   171 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002355, ID:2355

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

 2. Súng rửa xe áp lực 3000psi mỏ vịt chỉnh tia dài 53cm ren ngoài to M22

  182 000 VND   140 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002876, ID:2876

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 3. Súng rửa xe áp lực 3000psi mỏ vịt chỉnh tia dài 53cm ren ngoài nhỏ M14

  169 000 VND   144 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002875, ID:2875

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 4. Súng rửa xe áp lực 3000psi mỏ vịt chỉnh tia dài 46cm ren ngoài nhỏ M14, có thể tháo khớp thành súng ngắn

  128 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002358, ID:2358

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 5. Súng rửa xe áp lực 3200psi mỏ vịt chỉnh tia ren ngoài nhỏ M14

  93 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002357, ID:2357

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 6. Súng xịt rửa cao áp 3000psi mỏ vịt chỉnh tia dài 46cm ren to M22, có thể tháo khớp nòng thành súng ngắn

  139 000 VND   125 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002279, ID:2279

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 7. Súng xịt rửa cao áp 3200psi mỏ vịt chỉnh tia dài 20cm ren to M22

  112 000 VND   95 000 VND

  Tặng ngay 13 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002278, ID:2278

  Súng xịt rửa cao áp là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

 8. Dây rửa xe áp lực 18MPa 20m, lõi nhựa bọc dù XÁM, hai đầu ren trong to M22

  183 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004955, ID:4955

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 9. Dây rửa xe áp lực 18MPa 20m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22

  215 000 VND   183 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002937, ID:2937

  Dây rửa xe áp lực 18MPa 20m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22 là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 10. Dây rửa xe áp lực 18MPa 10m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22

  166 000 VND   141 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002906, ID:2906

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 11. Dây rửa xe áp lực 12MPa 10m, lõi nhựa bọc dù XÁM, hai đầu ren trong to M22

  159 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002881, ID:2881

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 12. Dây rửa xe áp lực 16MPa 15m, lõi nhựa bọc dù XÁM, hai đầu ren trong to M22

  201 000 VND   171 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002880, ID:2880

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 13. Dây rửa xe áp lực 16MPa 20m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22

  251 000 VND   213 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002879, ID:2879

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 14. Dây rửa xe áp lực 16MPa 10m, lõi nhựa bọc dù trắng, hai đầu ren trong to M22

  159 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002356, ID:2356

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 15. Dây rửa xe áp lực 16MPa 20m, lõi nhựa bọc dù trắng, một đầu ren trong to M22, một đầu ren trong nhỏ M14

  208 000 VND   177 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002255, ID:2255

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 16. Dây rửa xe áp lực 16MPa 15m, lõi nhựa bọc dù TRẮNG, một đầu ren trong to M22, một đầu ren trong nhỏ M14

  201 000 VND   171 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002254, ID:2254

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 17. Dây rửa xe áp lực 16MPa 10m, lõi nhựa bọc dù trắng, một đầu ren trong to M22, một đầu ren trong nhỏ M14

  159 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002253, ID:2253

  Dây rửa xe cao áp là phụ kiện rất quan trọng khi rửa xe, được gắn với một máy xịt rửa áp lực và súng rửa xe.

  Tạm hết hàng
 18. Súng rửa xe áp lực cao 4350psi mỏ vịt chỉnh tia dài 58cm ren ngoài nhỏ M14

  229 000 VND   199 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002910, ID:2910

  Súng rửa xe áp lực cao 4350psi mỏ vịt chỉnh tia dài 58cm ren ngoài nhỏ M14 là thiết bị đa chức năng được gắn cùng máy nén khí sử dụng để vệ sinh sân vườn, tưới cây, rửa xe, ...

  Tạm hết hàng
 
gọi Miễn Phí