Anh Quý

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 5

Đánh giá, bình luận gần đây

Lúc đầu khoan thấy ok , mà dùng đến lần thứ 3 thấy nóng và ồn kinh khủng

Thứ bảy - 08/07/2023 09:07
Tại bài viết Mũi khoan xuyên tường 310mm Soyi Φ10mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Quý

Danh ngôn tâm đắc

Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý.

Tam Tự Kinh

Tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi.

Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi.

Afred de Vigny