Anh luận

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

Mỏ lết đẹp và chất lượng lắm bà con ơi! Sẽ ủng hộ shop này dài dài

Thứ ba - 29/08/2023 09:22
Tại bài viết Mỏ lết ngàm răng 12inch C-Mart F0201-12 2 CHỨC NĂNG

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh luận

Danh ngôn tâm đắc

Có 3 thứ ngu dốt: không biết điều gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết điều gì mình không cần biết

La Rochefoucould

Điều quan trọng nhất không phải là tiền mà là những người có cùng ý tưởng.

Ai ơi giữ chí cho bền.
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

Ca dao Việt Nam