Trung Hiếu

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Vĩnh Long › Thành Phố Vĩnh Long › Phường 2

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm dùng được, đẹp. tôi không thể trông đợi hơn. Rất phù hợp với nhu cầu. Sẽ mua thêm nhiều nữa.

Thứ sáu - 14/07/2023 15:55
Tại bài viết Nhám trụ phi 30mm dày 25mm chuôi 6 ly

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Trung Hiếu

Danh ngôn tâm đắc

Giúp đỡ người khác khi bạn gặp khó khăn thì họ sẽ nhớ đến bạn khi họ lại gặp khó khăn.

Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.