Châu Ngọc Phương

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Thành phố Thủ Đức › Long Thạnh Mỹ

Đánh giá, bình luận gần đây

Mẫu mã hơi xấu, trầy xước nhiều quá

Thứ sáu - 15/10/2021 17:17
Tại bài viết Nhám trụ phi 40mm dày 25mm chuôi 6 ly

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Châu Ngọc Phương

Danh ngôn tâm đắc

Quay đầu là bờ mà bơi sang bên kia…. cũng là bờ.

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

Bill Gates

Có chí thì nên. Có nền thì vững.

Tục ngữ Việt Nam