trần thanh hải

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Cần Thơ › Ninh Kiều › An Hòa

Đánh giá, bình luận gần đây

Đầu vít có vẻ mềm nhỉ. Chưa dùng nên chưa biết sao

Thứ ba - 08/08/2023 10:09
Tại bài viết ĐẦU BẮT VÍT HÌNH SAO T30 PHI 5.49 DÀI 150MM CHUÔI LỤC

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với trần thanh hải

Danh ngôn tâm đắc

Quả dưa không tròn, người không hoàn hảo

Học không yêu yếu dần rồi chết.

Sự đúng giờ là đặc tính của những người làm việc nhiều. Chỉ những kẻ ở không mới bỏ phí khoảng thì giờ được dành cho hắn để sống.