tran duy nguyen

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Long An › Châu Thành › Hiệp Thạnh

Đánh giá, bình luận gần đây

khoét rất ngọt, cảm ơn shop tư vấn nhiệt tình

Thứ tư - 15/09/2021 09:01
Tại bài viết Mũi khoét sắt răng hợp kim SUPPER phi 25 ly

Hàng đúng mô tả, rất ưng nha sh

Thứ ba - 17/08/2021 13:38
Tại bài viết Mũi khoan khoét lỗ inox 5 răng hợp kim phi 30mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với tran duy nguyen

Danh ngôn tâm đắc

Chúng ta là những người bạn thân, thân theo kiểu thân ai người ấy lo

Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.

Bill Gates