Nguyễn Tiệm

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Đồng Nai › Định Quán › Phú Túc

Đánh giá, bình luận gần đây

sài ổn, sài tốt trong tầm giá

Thứ sáu - 24/09/2021 11:52
Tại bài viết Cờ lê móc chén cổ phốt xe máy Meinfa 230mm

Mới dùng thấy tạm được

Thứ hai - 16/08/2021 10:18
Tại bài viết Đầu bắt vít lục giác 1.5mm dài 50mm chuôi lục thép S2

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Tiệm

Danh ngôn tâm đắc

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm – Biz Stone.

Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên

Tuân Tử

Ai đưa con sáo sang sông - Sáo lỡ dương tính đừng xổ lồng sáo đi.