Nguyễn Phương

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 1 › Tân Định

Đánh giá, bình luận gần đây

OK. Rất hài lòng. Đẹp, chắc chắc. Ren mở ra thu vào rất nhẹ nhàng !!!

Thứ sáu - 14/07/2023 14:39
Tại bài viết Mỏ lết cán dạ 8"

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Phương

Danh ngôn tâm đắc

Bệnh corona thì tìm bác sĩ. Bệnh codonqua thì tìm đến em.

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.