Mai bảo

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 6 › Phường 12

Đánh giá, bình luận gần đây

Giá rẻ, thấy cũng được. Giống như mấy hãng khác.

Thứ sáu - 01/10/2021 23:55
Tại bài viết Tay vặn lục giác bi lẻ Standard 3mm chữ L 22x127mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Mai bảo

Danh ngôn tâm đắc

Có cái chết hóa thành bất tử và có cái chết hóa thành … chết thử.

Nếu một ai đó, sẵn sang chết vì bạn, chứng tỏ họ thà chết chứ không yêu bạn.

Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời.

Mattie Stepanek