Anh Huy

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Tân Phú › Phú Thọ Hòa

Đánh giá, bình luận gần đây

Kích thước nhỏ gọn, độ đo chính xác cao.

Thứ năm - 23/11/2023 11:15
Tại bài viết Thước thủy nivo từ 10cm C-Mart D0012-04 GIÁ TỐT

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Huy

Danh ngôn tâm đắc

Lao động là vàng

Tục ngữ Việt Nam

Có thể các người trước đây đã nhìn nhầm Tào Tháo ta, bây giờ lại cũng nhìn nhầm. Nhưng mà ta vẫn là ta, ta chưa hề sợ người khác nhìn lầm ta

Tào Tháo

Đá còn có thể mòn huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ. Hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không.