Nguyễn Bích

Người viết bài

Giới tính: Nữ

Nguyễn Bích là một cây viết trẻ, đến với nghề viết hoàn toàn tình cờ từ những câu chuyện trên Facebook. Những bài viết của Bích thể hiện sự đào sâu tìm tòi chủ đề để có nội dung phong phú và sâu sắc.

Kết nối với tác giả

📧: bichnmiuguyen10052002@gmail.com

🌐: https://www.youtube.com/channel/UCYe3ISO9m4kZaAIISgwfdSg

Tác phẩm