Võ Thiện Khiêm

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 8 › Phường 16

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm tốt! Hàng kim loại lần sau mua shop k cần gói kỉ vậy đâu nha!

Thứ tư - 05/07/2023 13:54
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 21mm.

Chuẩn kích thước, hàng dày dặn, chất lượng tốt. Shop tư vấn nhiệt tình

Chủ nhật - 05/09/2021 15:23
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 27mm

Sản phẩm tốt! Hàng kim loại lần sau mua shop k cần gói kĩ vậy đâu nha! Bảo vệ môi trường nha shop!

Thứ tư - 25/08/2021 08:08
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 30mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Võ Thiện Khiêm

Danh ngôn tâm đắc

Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến.

Henry Ford

Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.