nguyễn vân

Số hồ sơ:

Giới tính: Nữ

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Khánh Hòa › Nha Trang › Vĩnh Hòa

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm chất lượng,
Đã mua nhiều lần!
Tiếp tục ủng hộ!
Thanks shop.

Thứ tư - 28/12/2022 10:25
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 22mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với nguyễn vân

Danh ngôn tâm đắc

Không ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn.

Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn, Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương

Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ.
Để về già lặng lẽ đạp xích lô.