Loc NV

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Thành phố Thủ Đức › Tăng Nhơn Phú B

Đánh giá, bình luận gần đây

Sản phẩm đúng mô tả. Mới đẹp, chúc shop bán tốt. Thanks shop . Ok

Thứ năm - 24/02/2022 15:11
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 20mm

Sản phẩm chất lượng,
Đã mua nhiều lần!
Tiếp tục ủng hộ!
Thanks shop.

Thứ hai - 06/09/2021 07:38
Tại bài viết Tuýp lục giác 1/2 Standard xanh 15mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Loc NV

Danh ngôn tâm đắc

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall

Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.