Trương Hồng Thụy

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bình Phước › Phú Riềng › Xã Phú Riềng

Đánh giá, bình luận gần đây

Cắt cành nhỏ thì cắt được nhưng những cành to thì hơi khó.

Thứ tư - 26/07/2023 17:10
Tại bài viết Dao ghép cây dạng gấp Sagawa lưỡi thép carbon sk-5 Nhật cán nhựa xanh

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Trương Hồng Thụy

Danh ngôn tâm đắc

Không khoảng cách, thì đừng có trách.

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm – Biz Stone.

Ở xa nhìn giống Thúy Kiều, đến gần mới biết người yêu Chí Phèo.