Minh Chí Hoàng

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội › Mỹ Đức › Tuy Lai

Đánh giá, bình luận gần đây

dao ghép mẫu mã đẹp dễ sủ dụng

Thứ sáu - 11/11/2022 16:34
Tại bài viết Dao ghép cây dạng gấp Sagawa lưỡi thép carbon sk-5 Nhật cán nhựa xanh

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Minh Chí Hoàng

Danh ngôn tâm đắc

Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Không có áp lực, không có kim cương.

Yêu đất nước, thương gia đình
Quan tâm sức khỏe bạn mình, thầy cô.