nguyen Tiên Đạt

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Đánh giá, bình luận gần đây

sản phẩm đúng như trong hình, giá rất rẻ, có nam châm hút tốt

Thứ ba - 24/08/2021 17:03
Tại bài viết Mũi bắn vít lục giác đực H5 thép S2 Standard dài 65mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với nguyen Tiên Đạt

Danh ngôn tâm đắc

Ra ngoài phải có khẩu trang.
Rửa tay đúng cách, hiên ngang về nhà

Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi

Steve Jobs

Yêu nhau mấy núi cũng leo.
Mấy sông cũng lội.
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi