Nguyễn Phúc Lộc

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 3 › Phường 9

Đánh giá, bình luận gần đây

shop có bán Lá chắn để chắn lưỡi cắt 180 mm ko vậy

Thứ bảy - 25/09/2021 15:24
Tại bài viết Bảo vệ máy cắt cầm tay

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Phúc Lộc

Danh ngôn tâm đắc

Năng nhặt chặt bị

Tục ngữ Việt Nam

Dạy con từ thuở còn thơ.
Dạy vợ từ thuở nó chưa dạy mình.

Hạnh phúc là khi ta có 1 việc để làm, 1 người để yêu và 1 điều để hy vọng.