Nguyễn Khắc Lê

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội › Nam Từ Liêm › Mễ Trì

Đánh giá, bình luận gần đây

rất được việc, giá rẻ

Thứ ba - 13/12/2022 17:31
Tại bài viết Kìm vặn lục giác 6 inch đa năng, ma thuật.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Khắc Lê

 • Huỳnh văn HẢi - 95912.
 • Bắc Hồng - 53800.
 • trần thanh kim - 149974.
 • Anh Kiên - 187177.
 • Anh Đạt - 248141.
 • Mai Thị Nghĩa - 297729.
 • Kim Bình - 95937.
 • Nguyễn Thế Huynh - 89693.
 • Trần Nguyễn Hoài Vũ - 114531.
 • Nguyễn Hữu Phước - 75876.
 • Nguyễn Cửu Dương - 121655.
 • Trần Quân - 140574.
 • Lê Minh Duy - 52487.
 • Nguyễn Văn Tuấn - 50510.
 • NGUYEN TAN LOI - 49606.
 • Lê Minh Quân - 152037.
 • Phạm Trung Hiếu - 39607.
 • Lê Bảo Ân - 27990.
 • TRUONG PHUNG - 189034.
 • Chương Quách Huấn - 3974.

Danh ngôn tâm đắc

Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới.

Người đi một nửa hồn tôi mất!! Một nửa hồn kia …… đứng chửi thề!!!

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi – Elbert Hubbard.