Anh Quý

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 7

Đánh giá, bình luận gần đây

sản phẩm sắc nét và mượt mà, chính xác. Cầm chắc tay, có nó cái mấy sản phẩm nhỏ nhỏ của bọn mình dễ đo hẳn

Thứ sáu - 13/10/2023 11:16
Tại bài viết Thước cặp điện tử mặt trắng 150mm độ chính xác 0.1mm.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Quý

Danh ngôn tâm đắc

Đôi khi bạn chiến thắng nhưng đôi khi bạn cũng cần phải học hỏi

John Maxwell

Mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được.

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall