Tiến Lực

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Vĩnh Phúc › Huyện Lập Thạch › Xã Tiên Lữ

Đánh giá, bình luận gần đây

Mới biết đến thước này, tiện ghê, cảm ơn shop

Thứ tư - 18/08/2021 10:48
Tại bài viết Thước thủy vuông 300mm Hark Caput.

Chủ đề ưa thích

Danh ngôn tâm đắc

Trong cuộc sống tiền không phải là tất cả, mà còn rất nhiều vàng và kim cương nữa.

Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn.

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.
Thôi má hãy gả nhà giàu.
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con.