Tiến

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội › Gia Lâm › Trâu Quỳ

Đánh giá, bình luận gần đây

sản phẩm mài được mọi thứ rất tốt

Chủ nhật - 12/09/2021 14:05
Tại bài viết Mũi đá mài hình ớt A11 phi 21mm dài 45mm cốt 6 ly

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Tiến

Danh ngôn tâm đắc

Đời người thì ngắn… khoảng cách giữa hai kỳ lương thì quá dài.

Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch

Tục ngữ Việt Nam

Khi chưa bắt tay vào công việc, sự lo lắng chỉ làm cho con người ta mệt mỏi.