Phan Anh

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 12 › Tân Thới Hiệp

Đánh giá, bình luận gần đây

chất cứng cáp, xi bóng đẹp, thông số đúng chuẩn

Thứ năm - 23/06/2022 08:44
Tại bài viết Cờ lê vòng miệng TS 50mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Phan Anh

Danh ngôn tâm đắc

Đừng đặt ra giới hạn cho chính mình.

Oprah Winfrey

Chấp nhận nợ dai, không xù ai cả.

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Tục ngữ Việt Nam