Nguyen Thanh Tam

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Nhà Bè › Phước Kiển

Đánh giá, bình luận gần đây

Mình nhận sản phẩm hơi bị cong tí, không biết do đóng gói, vận chuyển hay sao. Shop hỗ trợ đổi cho mình được không, mình chưa cần gấp lắm

Thứ năm - 10/08/2023 10:53
Tại bài viết Cờ lê vòng miệng TS 50mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyen Thanh Tam

Danh ngôn tâm đắc

Văn chương chữ nghĩa chẳng ra trò
Về nhà chăn bò thế mà no

Hồi nhỏ biếng ăn nên bị lùn, giờ lớn lên hàm ăn nên vừa mập vừa lùn.

Bệnh corona thì tìm bác sĩ. Bệnh codonqua thì tìm đến em.