Phạm Minh Hải

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Quận 11 › Phường 1

Đánh giá, bình luận gần đây

Cưa này cắt cành Bonsai có tốt không shop?

Thứ ba - 22/08/2023 10:49
Tại bài viết Cưa cắt cành thẳng Nhật Bản Dokan Isojiro DK-682

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Phạm Minh Hải

Danh ngôn tâm đắc

Tin tưởng là biết rằng khi một thành viên thúc ép bạn, người đó làm vậy bởi anh ta quan tâm tới cả đội ngũ.

Patrick Lencioni

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall

Hãy chăm sóc cho cơ thể mình. Đó là nơi duy nhất bạn có để sống

Jim Rohn