Phạm Huy thọ

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Tuyên Quang › Huyện Na Hang › Côn Lôn

Đánh giá, bình luận gần đây

Chủ Shop nhiệt tình, hàng dùng tốt. Hài lòng với sản phẩm của Shop. Có thêm sao cũng đánh giá thêm.

Thứ tư - 19/07/2023 17:25
Tại bài viết Kềm chết SENYUE tay cầm bọc nhựa

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Phạm Huy thọ

Danh ngôn tâm đắc

Thắng không kiêu bại không nản

Tục ngữ Việt Nam

Đoàn kết là nhiệm vụ chung.
Nghe Bộ Y tế, mình cũng quyết tâm

Cuộc sống luôn đong đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn.