Phạm Hùng Cường

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Nội › Đống Đa › Quốc Tử Giám

Đánh giá, bình luận gần đây

Cỡ kình 5ly cắt ngọt lắm. Sản phẩm tốt, mạch dao nét, bé

Thứ ba - 07/09/2021 14:58
Tại bài viết Dao cắt kính Total THT561781.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Phạm Hùng Cường

Danh ngôn tâm đắc

Không xuống nước, cả một đời sẽ không biết bơi

Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy

Yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia.