Nông Đức Luân,

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Cao Bằng › Hạ Lang › Vinh Quý

Đánh giá, bình luận gần đây

Sáng chói lóa luôn , đẹp như hình, okela sẽ tiếp tục ủng hộ

Thứ tư - 05/07/2023 16:16
Tại bài viết Cờ lê tròng tự động C-Mart F0051-16 16mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nông Đức Luân,

  • Chi - 191543.
  • A THạch - 274073.

Danh ngôn tâm đắc

Sông có thể cạn, núi có thể mòn…
Nhưng những người lùn không bao giờ cao lên được.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, dịch bệnh nên tránh, tập trung đông người.

Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn. Đừng uất ức “Tại sao lại là tôi?”. Hãy mỉm cười: “Cứ thử tôi đi”.