Nguyễn Văn tiền

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bắc Giang › Yên Thế › Hương Vỹ

Đánh giá, bình luận gần đây

Chỉ mới bốc tem, đập hộp chứ chưa dùng nên không bình luận về chất lượng. Nhưng thấy chim ưng phần hình thức của sản phẩm

Thứ hai - 17/07/2023 13:56
Tại bài viết Súng mỏ hàn nhiệt hai chế độ 25W và 80W.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Văn tiền

Danh ngôn tâm đắc

Không cái dại nào giống cái dạo này

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

Một điều nhịn là chín điều nhục