Nguyễn trung kiên

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hà Giang › Bắc Quang › Hùng An

Đánh giá, bình luận gần đây

hàng chắc chắn, lực kẹp không kiểm ra nhưng rất chắc, giữ thanh sắt không bị di chuyển khi hàn xì

Thứ bảy - 12/03/2022 15:45
Tại bài viết Cảo kẹp nhanh 12 inch 63x300mm Total THT1340602.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn trung kiên

Danh ngôn tâm đắc

Kiến tha lâu đầy tổ

Tục ngữ Việt Nam

Văn chương chữ nghĩa chẳng ra trò
Về nhà chăn bò thế mà no

Còn nước còn tát

Tục ngữ Việt Nam