Nguyễn Bảo Quốc

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Bình Thạnh › Phường 19

Đánh giá, bình luận gần đây

sản phẩm chất lượng

Thứ tư - 16/03/2022 16:43
Tại bài viết Keo silicone gốc trung tính SIKASIL 119 màu trắng.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nguyễn Bảo Quốc

  • Anh Linh - 152725.
  • asper Hugo - 160302.
  • hoàng văn cường - 210732.
  • LE THI LE - 157328.
  • Anh Ân - 169400.
  • Nguyễn Anh Vũ - 178778.
  • Võ Kim Ngân - 180331.
  • a quân - 188923.
  • Trần minh Tuấn - 203287.

Danh ngôn tâm đắc

Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.

Publilius Syrus

Buồn buồn ngồi chửi sếp chơi
Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn

Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.

Ca dao Việt Nam