Anh Linh

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Thành phố Thủ Đức › Thủ Thiêm

Đánh giá, bình luận gần đây

Xịt ra keo đều, keo bám khá chắc.

Thứ sáu - 08/12/2023 11:08
Tại bài viết Keo silicone gốc axit SIKASIL 109 ống 300ml màu trong.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Anh Linh

Danh ngôn tâm đắc

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall

Dù ai buôn bán trăm nghề, Hàng không thiết yếu đừng bê ra đường

Buồn buồn ngồi chửi sếp chơi
Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn