Nam Dương,

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Quảng Ninh › Quảng Yên › Đông Mai

Đánh giá, bình luận gần đây

Được đồng kiểm không shop?

Thứ tư - 09/08/2023 11:50
Tại bài viết Ke góc nam châm lực hút 50LBS 22kg CANG VING VIỆT NAM

Hàng tốt, chắc chắn, lưỡi sắc cắt đẹp. Shop ship rất nhanh, sáng đặt chiều đã chuyển. Sẽ ủng hộ thêm!

Thứ tư - 09/08/2023 11:48
Tại bài viết Kéo cắt góc điều chỉnh dùng lưỡi dao trổ hình thang.

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Nam Dương,

Danh ngôn tâm đắc

Ăn ít lâu no, ăn nhiều… hao của.

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

Nếu bạn muốn giầu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách sử dụng đồng tiền.

B. Franklin