Minh thiện

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Kiên Giang › Vĩnh Thuận › Thị Trấn Vĩnh Thuận

Đánh giá, bình luận gần đây

Đặt hôm trc hôm sau đã nhận được. Đặt loại 2,5 để lát gạch 600*600 mà nhìn nhỏ.

Thứ tư - 05/07/2023 16:53
Tại bài viết Túi 100 ke ốp lát gạch dấu cộng đường ron 5mm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Minh thiện

  • Phan Ngọc Dũng - 120019.
  • Anh Huy - 321028.
  • Đinh Chí Trung, - 315174.
  • Huỳnh Thanh Tiền - 329562.
  • Phạm Trí Nhân - 331232.
  • Anh Tình - 213644.

Danh ngôn tâm đắc

Người nghèo có một điểm chung: Họ thích hỏi Google, nghe lời khuyên từ bạn bè cũng vô vọng giống như họ.

Jack Ma

Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi.