Lê Thành Nguyên Khôi

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Tây Ninh › Tân Châu › Suối Ngô

Đánh giá, bình luận gần đây

Giao hàng nhanh, mũi khoan khá cứng, độ bền thì cần thêm thời gian để trải nghiệm tạm thời cho 5 sao

Thứ sáu - 13/10/2023 08:10
Tại bài viết Mũi khoan bước thẳng 4-12mm thép gió M35 chuôi tròn.

Chất thép này dùng mấy hôm sợ nhanh rỉ. Giá này cũng không đòi hỏi gì hơn ạ.

Thứ tư - 19/07/2023 17:20
Tại bài viết Thước cặp 150mm Inowas là sản phẩm được nhiều sử dụng tin dùng bởi tính hữu ích và tiện lợi của sản phẩm

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Lê Thành Nguyên Khôi

Danh ngôn tâm đắc

Tôi học được nhiều điều về kinh doanh trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt là phương thức huy động các nguồn lực: vốn, cơ sở hạ tầng, các loại dịch vụ và đặc biệt là được hợp tác với những tài năng lớn. Bạn không thể làm việc gì một mình

Donald Trump

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp.

Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.