Huỳnh Hậu

Số hồ sơ:

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Hồ Chí Minh › Củ Chi › Thị Trấn Củ Chi

Đánh giá, bình luận gần đây

Đóng hộp cẩn thận đinh vẫn còn nguyên băng không bị vỡ rời ra. Sản phẩm ổn

Thứ tư - 05/07/2023 16:35
Tại bài viết Hộp 400 đinh bê tông ST18 gồm 10 băng 40 THAY NHANH

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Huỳnh Hậu

 • Nguyễn Xuân Quang - 322237.
 • Long Đức - 296038.
 • Phan Ngọc Dũng - 120019.
 • nguyen nga - 114988.
 • Tùng - 51367.
 • Nguyễn Quốc Tú - 309445.
 • Nguyễn Thanh Bảo - 309545.
 • Anh vinh - 309547.
 • Trương Hoàng Thiên - 309614.
 • Kiều Thanh Tiếng - 309617.
 • Mr Thủy - 309215.
 • Nghiệp Vũ - 309103.
 • Chị Nhung - 308998.
 • Nguyễn VĂn Hậu - 308995.
 • Nguyễn Ngọc Duy - 309859.
 • Anh Thông - 309886.
 • Tuấn Dũng, - 309893.
 • Dương Văn Đức - 308902.
 • Nguyễn Hoàng Đức Minh - 308884.
 • Nguyễn Văn Thắng - 309971.

Danh ngôn tâm đắc

Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.

Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền.

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex