Hoàng ngọc Chiến

Số hồ sơ:

Giới tính: Nam

Thời điểm đăng ký:

Địa phương chính: Asia › Việt Nam › Bình Phước › Phước Long › Thác Mơ

Đánh giá, bình luận gần đây

Đã nhận hàng, cảm giác thiết bị ok, đầu bắn vít nam châm mạnh. Cảm giác các đầu bắn PH1-2 đều lớn hơn đầu đang dùng.
Shop đóng gói cẩn thận.

Thứ ba - 25/07/2023 16:31
Tại bài viết Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.0 dài 150mm chuôi lục thép S2

Chủ đề ưa thích

Bạn cùng gu với Hoàng ngọc Chiến

Danh ngôn tâm đắc

Ai đưa con sáo sang sông - Sáo lỡ dương tính đừng xổ lồng sáo đi.

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.

Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.

Ca dao Việt Nam